Tagged: landing plane aerial

Hetk enne maandumist, enne seda, kui vari ja lennuk kokku puutuvad. | Moment before the landing, before the shadow and plane merge.