Tagged: jääsupp


Muul on jääs aga meri veel visalt miljonitest kildudest koosnevas jääsupis. Nähtud talvel 2010.