Tagged: erinev


..ja vaatab teisi üle tee.  | ..and looks others over the road.