Tagged: airfield

Hetk enne maandumist, enne seda, kui vari ja lennuk kokku puutuvad. | Moment before the landing, before the shadow and plane merge.


Lennuväli veidi abstraktsemal tasandil. | An airfield in a bit more abstract level.