Üks on teisel pool | The one, who is on the other side


..ja vaatab teisi üle tee.  | ..and looks others over the road.

2 kommentaari teemale “Üks on teisel pool | The one, who is on the other side”