Tee kaob metsa | Path disappears into forest


Üks lihtne pildike selgetest ja põhilistest kujunditest meie maastikul: teest, põllust ja metsast. | A simple picture of  simple and main figures in our landscape: the road, the field and the forest.

1 kommentaar teemale “Tee kaob metsa | Path disappears into forest”