Üha hallimaks muutuv Linnahall | Older and greyer: Tallinn’s City Concert Hall


Aasta-aastalt üha hallimaks muutuva (ning kontrastiks taamal kõrguvale uuemale linnale ka näiliselt madalamale vajuva), kunagise Tallinna esindushoone – Linnahalli – saatus on endiselt segane. Kas siis ja millal üldse algab selle eesti rahva mälu jaoks olulise hoone renoveerimine, teab vaid tuul, pisut ehk linnavalitsus ning ka see Ameerika ettevõte, kellega kahasse halli hallata püütakse.  Ebamäärase hetkeolukorra kohta saab lugeda tänasest ajalehest. | Tallinn’s City Concert Hall (which was built in 1980 for the Moscow Olympic Games regatta) is getting older and greyer every year, and nobody really knows, when will they start renovating the building. It’s been completely closed down for already 2 years by now (for public occasions) and it is in such a poor state, that there is a slight possibility to crumble. The current situation of the Hall can be read on today’s newspapers.

Kommenteeri >>>