2 päeva ja 16 lennuvälja. Osa 15-16, Lyckholm-Kuusiku