Excel mullal

Kord ja muld. Kord ridade ja veergudega nagu Exceli tabel Eesti mullal. Selline on mõnest kohast ülalt avanev vaade. NQRKABPY

Kapsaste koodiread. Andres Tarto
Prev Kapsaste koodiread

Leave a comment